Bestilling

Antall Gjester
Fyll inn tegnene som vises til venstre i boksen under

Merkander

Etter at du har sendt inn et ønske om bestilling så vil vi sjekke om huset er ledig.

Om huset er ledig vil du bli spurt om å betale et depositum for å garantere bestillingen.

Detaljene vil du motta pr e-post.